Referenties

– Projectontwikkeling biobased economy en circulaire economie, provincie Noord-Brabant (januari 2018-oktober 2018)

– Ontwikkeling stimuleringsregeling Schone en slimme demonstratiefabrieken, provincie Gelderland  (september 2017-december 2017)

– Ondersteuning programmamanagement en projectontwikkeling Circulaire economie, provincie Gelderland (maart 2017-december 2017)

– Voorzitter visitatiepanel opleiding Milieukunde Avans Breda, NQA (2017)

– Procesbegeleiding Greentech Brabant Boxtel 2016, gemeente Boxtel (september 2016-december 2016)

– Ondersteuning team Biobased economy, economie en innovatie, provincie Noord-Brabant (november 2015-oktober 2016)

– Begeleiding Energyport Peelland bij het ontwikkelen van een groene grondstoffen coöperatie voor de Peelregio (eind 2015)

– Begeleiding raadswerkgroep duurzaamheid bij het opstellen van een duurzaamheidsagenda, gemeente Waalre (2015)

– Afronding Interreg IVb project BioenNW – Delivering local bioenergy to NW Europe, Metropoolregio Eindhoven – MRE (eind 2015)

– Business Development Bio-energie/Biobased Economy Oost-Brabant, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij – BOM (2015)

– Organisatie matchmaking event Zuid-Nederland/Wallonië: biobased economy, solar, cleantech, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij – BOM (2015)